English

Přístroje pro testování ve výrobě
Měření nelinearity
Speciální testery


Zkušebnictví

Zkušební laboratoř VS Technology Lanškroun

Zkušební laboratoř VS Technology Lanškroun byla zřízena jako samostatný, soukromý subjekt v rámci společnosti VS Technology s.r.o., jako její nezávislá součást. Hlavní oblastí působnosti laboratoře je provádění klimatických, mechanických a životnostních zkoušek součástek, komponentů a materiálů pro elektrotechniku a související obory, analýza a zpracování výsledků, rozbory vad. Zkušební laboratoř byla auditována v 05/2003 a má přiznán statut certifikovaného subdodavatele EZÚ Praha pro zkoušení v oborech SKP 371a SKP 373.
Zkušební laboratoř je rovněž členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří, reg. č.068 Organizace a pracovní postupy zkušební laboratoře jsou v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Nabídka zkoušek

Zkoušky základních vlivů
vnějších činitelů prostředí
Metodika Rozsah plnění
zkouška B : suché teplo EN 60 068-2-2+A1 do 155 °C
zkouška A : chlad EN 60 068-2-1+A1 do –65 °C
zkouška Ca : vlhké teplo konstantní IEC 68-2-3 40 °C / 95-98 % r.v.
zkouška N : změna teploty EN 60 068-2-14 -65 °C / + 155 °C
zkouška M : nízký tlak vzduchu EN 60 068-2-13 do 1,33 kPa
zkouška Ka : solná mlha IEC 68-2-11 35 °C, 5 % NaCl
zkouška Kb : solná mlha –
cyklická zk.
EN 60 068-2-52 40 °C, 93 % r.v., 5 % NaCl, 35 °C
zkouška NSS : solná mlha ISO 9227 35 °C, 5 % NaCl

Mechanické zkoušky Metodika Rozsah plnění
zkouška Fc: vibrace (sinus) EN 60 068-2-6 10Hz – 2kHz, 30g
zkouška Ed: volný pád IEC 68-2-32 dle zadání
zkouška životnosti otočných prvků 40 – 300° úhlu otáčení,
nastav. rychlost 10-400ot./min
dle zadání

Zkoušky životnosti Metodika Rozsah plnění
  Dle zadání Dlouhodobé zkoušky, až 5000 hod.
S elektr. zatížením AC/DC,
při teplotách 40–155 °C

Zkoušky zatížením vlhkostí Metodika Rozsah plnění
zkouška Cy : konstantní vlhké teplo EN 60 068 –2-67 Až 2000 hod. při 85 °C a 85% r. v.

Zkoušky elektrické pevnosti a izolace Metodika Rozsah plnění
  IEC 60-1 Zkoušky napětím až 10 kV AC, resp. až 60 kV DC, zkoušky rázovým napětím 12-24 imp./min. Měření izolačních odporů do 109 MΩ, Un 1-999V DC

Zkoušky pájitelnosti Metodika Rozsah plnění
zkouška Te: zkoušení pájitelnosti… EN 60 068-2-69 Zkoušení pájitelnosti elektron. součástek pro technologii povrch. montáže metodou smáčecích vah
zkouška T: pájení EN 60 068-2-44

Diagnostika Metodika Rozsah plnění
LTC 1010 měření nelinearity Nedestruktivní zkoušení vlastností elektron. součástek a komponentů
  Technická normalizace pro standardizaci laboratorních zkoušek Soubor diagnostických testů

Objednávání zkoušek

Pro externí zákazníky se doporučuje prvotní telefonická/faxová, příp. e-mailové poptávka na možnost provedení zkoušky. Pokud je provedení zkoušky v technických a kapacitních možnostech laboratoře, je dohodnuta osobní návštěva objednatele a sjednání podmínek. Jednání se doporučuje ve Zkušební laboratoři, může však být i u objednatele zkoušky. Po dohodě může být objednatel seznámen s příslušným zkušebním za řízením a postupy zkoušení.

Co očekáváme od jednání se zadavatelem

  1. Specifikaci postupu zkoušení. Tato vyplývá buď z ustanovení příslušných norem, nebo může být přímo určena/konzultována se zadavatelem. Stanovení termínu zahájení a ukončení zkoušek.
  2. Předání nezbytné technické dokumentace pro výrobek. Dokumentace by měla obsahovat základní technické údaje o výrobku, rozměrovou specifikaci, odkazy na normy, apod.
  3. Objednávku zkoušky s uvedením potřebných identifikačních znaků organizace. Dohodu o ceně za zkoušku (v případě složitějších zkoušek je cenu možno stanovit dodatečně).
  4. Předání vzorků v požadovaném/předepsaném množství, provedení a kvalitě. Po dohodě je vzorky možno zaslat dodatečně.
  5. Ujednání o podobě zpracování výsledku zkoušky (protokol, tabulky, grafy, obrazová dokumentace, apod.)
  6. Objednavatel je povinen upozornit na příp. zvláštnosti zacházení s výrobkem a možná rizika při jeho zkoušení.

Kontakt

Zkušební laboratoř VS Technology

Budova 4C5
Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun
tel. +420 465 321 945
IČ: 262286912, DIČ: 289-262286912

e-mail: kotrbac@vstechnology.cz

nahoru