English

Přístroje pro testování ve výrobě

Speciální testery

Zkušebnictví
Zkušebnictví

Co je to nelinearita

Nelienarita u lineárních součástek je nechtěná vlastnost způsobená přítomností nelineárních oblastní v těle součástky. U některých součástek, převážně polovodičových, je to vlastnost vyhledávaná.
Nelinearita je v podstatě změna impedance součástky závislá na velikost nebo polaritě aplikovaného napětí, či její časová změna vyjádřená v jednodušší formě Ohmova zákona závislosti proudu a napětí v čase.

Tester nelinearity součástek LTC 1010

Tester LTC 1010
 • 10 kHz budicí signál 0,01 až 10 V
 • Stejnosmrné předpětí 0,1 až 10 V
 • Impedance součástky v rozsahu 10mW až 100W
 • Maximální měřicí rychlost 30x za sekundu
 • IFEE 488 rozraní
 • Binární O/I řídicí konektor
 • Vysokorychlostní automatické přepínání rozsahu
 • Prahová hodnota signálu třetí harmonické <-140 dB
 • Nastavitelné řidicí limity
 • Vyhodnocení změn nelinearity v čase

Praktické využití nelinearity a LTC 1010

Rozsah praktických aplikací LTC 1010 je velmi široký a používá se zejména pro:

 • testování výroby elektronických součástek
 • vývoj součástek
 • testování kvality a spolehlivosti kontaktů
 • výzkum nelinearity
 • výběr součástek pro audio aplikace
 • materiálovou a chemickou analýzu

Nejširší využití LTC 1010 je k posouzení spolehlivosti pasivních součástek. Vadné součástky nejsou pouze méně spolehlivé, ale také vykazují nelinearitu z důvodů nehomogenní a časově nestabilní proudové hustoty, způsobené defekty. Měření nelinearity se využívá nebo bylo s úspěchem aplikováno k posouzení kvality a spolehlivosti zejména těchto prvků:

 • tenkovrstvé a tlustovrstvé rezistory
 • keramické kondenzátory
 • tantalové a niobové kondenzátory
 • hliníkové kondenzátory
 • kontakty mechanických spínacích prvků
 • proměnné potenciometry a trimry
 • desky plošných spojů
 • unipolární součástky se stejnosměrným předpětím

Dokumenty ke stažení

[PDF] LTC 1010 - Tester nelinearity součástek (730 kB)

[PDF] LTC 1010 - Aplikační karty (220 kB)

nahoru