English

Přístroje pro testování ve výrobě
Měření nelinearity
Speciální testery

Zkušebnictví
Zkušebnictví

Speciální testery

Jednoúčelové přístroje a zařízení určené pro rychlé testování vyrobených produktů, kde výsledkem testu je buď logická hodnota (prošel - neprošel) nebo naměřené hodnoty parametrů pro další zpracování v informačním systému.